Skip navigation

 

AGiS e.V.

Saská archeologická společnost

Srdečně vítejte na webové stránce Saské archeologické společnosti

Velice nás těší, že jste se rozhodli navštívit naše webové stránky, na nichž Vás chceme informovat o naší společnosti a jejich aktuálních i uplynulých aktivitách.

Na srdci nám leží archeologická památková péče a výzkum v Sasku. V této souvislosti informujeme o aktuálních novinkách z archeologie ve Svobodném státě Sasko a navštěvujeme památky, muzea, aktuální archeologické odkryvy i výzkumné projekty Saského zemského úřadu pro archeologii. Kromě toho podnikáme výlety pěšky i na kole a nabízíme autobusové zájezdy, které vedou i za hranice Saska. Renomovaní archeologové nás při těchto aktivitách doprovázejí a přednášejí našim členům i zainteresovaným hostům zajímavé a fundované referáty.